Take Tech

 

 Metoodika jätkusuutlike sidemete loomiseks koolide ja ettevõtete vahel

 

Kool + Ettevõte= Edu